St. Olavs Gate 29

referanse info

Sted

Oslo

Prosjekt år

2021

Prosjekt ansvarlig

Beslim Kadrijaj

referanse beskrivelse

St. Olavs gate 1879 Skolebygningen St. Olavs gate 29 oppført i 1879 av tømmermester J.F Maurer. På denne bygården har vi har pigget og pusset planeflater, sålebenker og trekninger hvor det har vært nødvendig. Skjæring og hugging av løs puss har vært begrenset til områder hvor det er fare for vanninntrenging og frostskader.

Sålebenker er slipet og pusset på nytt, samtidig som store deler av toppgessims har blitt hogget og gjenopprettet tilnærmet opprinnelig stand.

Gavelveggen på bakgården har blitt total rehabilitert hvor vi hogget av løs puss, byttet ut teglstein med frostskader, slisset og spekket, og til slutt pusset opp med tradisjonelle slemme metoden. Gjennom hele rehabiliteringen har det blitt brukt hydraulisk kalkmørtel. 

Vi takker Juuhl & Bratfoss for samarbeidet.

Klar for å jobbe sammen?

La oss høre fra deg om ditt neste prosjekt.