Bogstadveien 52

referanse info

Sted

Oslo

Prosjekt år

2021

Prosjekt ansvarlig

Beslim Kadrijaj

referanse beskrivelse

Øye gården ble oppført i 1896 for arkitekt Georges Heinecke, etter hans egen regning og tegninger. Bogstadveien 52 er i nyrenessansen stil hvor søyler og teglstein skulle komme fram i designet. Fasaden har holdt sitt preg fra 1896.

I Bogstadveien 52 kontrollerte vi bygget for løs puss og bom. Vi gjennomførte rehabilitering på nødvendige områder hvor planeflater samt trekninger/detaljer ble hogget ned og pusset opp igjen til sine originale former. Trekninger/detaljer er trukket med sjablonger. Det har blitt brukt Keim Universalpuss for opp pussing av plane flater og trekkinger/detaljer.

Klar for å jobbe sammen?

La oss høre fra deg om ditt neste prosjekt.