Oscars Gate 31

referanse info

Sted

Oslo

Prosjekt år

2014

Prosjekt ansvarlig

Beslim Kadrijaj

referanse beskrivelse

Oscars gate 31 ligger i Homannsbyen, som er en oase vi kan være stolte av. Villaen ble oppført i 1860 av fideikomissbesitter Valentin Wilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas etter arkitekt Bulls tegninger, og tilhørte senere sønnen, riksarkivar Huitfeldt-Kaas.

Huset har tilhørt samme familie siden det ble oppført.

Beslim rehabiliterte villaens fasader i 2013 – 2014 med sitt tidligere firma. Det ble benyttet kalkmørtler, de riktige materialer for en antikvarisk fasade. Alle dekorasjoner og detaljer, som trekninger og bånd, ble reparert og tilbakeført til sin originale form. Fasadene ble malt med silikatmaling, som skal gi huset en riktig fargesetting, samtidig som pussens levekår er opprettholdt.

Klar for å jobbe sammen?

La oss høre fra deg om ditt neste prosjekt.